آیا می خواهید فرزندتان در مسیر رویاها و آرزوهای خود قرار گیرد؟

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

افزایش خلاقیت کودک
و نوجوان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

اختلالات کودک و نوجوان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

کنترل خشم کودک و نوجوان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

آموزش‌های والدین

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

افزایش اعتماد به نفس کودک و نوجوان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

ارزیابی شناختی کودکان

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

موسسه استعدادیابی در غرب تهران

موسسه استعدایابی کودک ونوجوان

بازی درمانی

درباره ما


مرکز استعدادیابی در غرب تهران


کلینیک روانشناسی ندای آرامش روان با هدف نگاه دقیق و علمی به گروه کودک و نوجوان و نیازهای او و یافتن شیوه‌های صحیح پرورشی، آموزشی و درمان بهترین خدمات روانشناسی کودک و نوجوان به همراه تیم روانشناس متخصص کودک و نوجوان را ارائه می‌دهد.

روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک در تهران

متخصص مشاوره کودک

مقالات

تماس با کلینیکجهت تعیین وقت مشاوره در کلینیک ندای ارامش روان با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.BUY NOW