آیا بعد از پرسش و پاسخ آنلاین امکان مراجعه حضوری وجود دارد؟
بله، در سایت طرح تاپ می‌توانید مشکلات فرزند خود را مطرح کنید و روانشناسان مجرب ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد و پس از آن می‌توانید وقت مشاوره حضوری بگیرید.
آیا با شرکت در جلسات طرح تاپ اعتماد به نفس فرزندم افزایش میابد؟
بله، هدف از کارگاه مهارت زندگی طرح تاپ افزایش خودآگاهی و اعتماد به نفس فرزند شماست بنابراین با شرکت در کارگاه‌های مهارت زندگی طرح تاپ اعتماد به نفس فرزند شما ارتقا میابد.
آیا استعداد، هوش و نقاط قوت و ضعف فرزندم در طرح تاپ کشف می‌شود؟
بله، در طرح کودک و نوجوان تاپ استعدادیابی، سنجش و ارزیابی بهره هوشی فرزندتان با تست‌های معتبر استنفورد بینه و وکسلر صورت می‌گیرد.
آیا بعد از شناسایی مشکل نقص توجه و تمرکز در فرزندم این مشکل اصالح می‌شود؟
بله، در طرح کودک و نوجوان تاپ سنجش و ارزیابی مشکالت شناختی با دقیق‌ترین و معتبرترین ابزار هوشی صورت می‌گیرد. و پس از شناسایی مشکلات حافظه، دقت تمرکز در قالب جلسات درمانی و کارگاه آموزشی اقدام به اصالح و رفع مشکل فرزندتان می‌نماییم.
آیا برای آشنایی بیشتر با طرح تاپ و شناسایی مشکالت رفتاری و سنجش بهره هوشی فرزندم جلسه رایگان هم برگزار می‌شود؟
بله، جلسه اول مشاوره فردی و سنجش بهره هوش و شخصیت فرزندتان در طرح تاپ رایگان است.
BUY NOW