کارگاه پرورش خلاقیت

خلاقیت را می‌توان هماهنگی و گردآوری کیفیت‌ها، ایده‌ها و مفاهیم به شکلی جدید که قبلاً وجود نداشته است، تعریف کرد و تفکر خلاق عبارتست از توانایی ترکیب اجزایی که به نظر جداگانه و یا مستقل می‌آیند توانایی‌های خلاق همچون سایر انواع هوش به درجات متفاوت در میان همه ما وجود دارد و برعهده ما است که آن‌ها را شکوفا ساخته و به خدمت گیریم.

رشد خلاقیت معمولاً از ابتدای سنین کودکی آغاز می‌شود و جنبه‌های اجتماعی، ذهنی و فیزیکی را در کودکان بهبود می‌بخشد.
خلاقیت در کودکان پیش از دبستان شامل تمرین و ساختن چیزهای جدید، نو و جالب است.

خلاقیت یعنی توانایی دیدن چیزها به شیوه‌های جدید، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب‌ها، فکر کردن به شیوه‌ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیزهای نامربوط و تبدیل آن به شکل‌های جدید.

تمامی کودکان استعداد خلاقیت را دارا هستند اما خلاقیت بسیاری از انان افت می‌کند در ریشه‌یابی علل بی‌توجهی به اموزش پویا و خلاق مطرح است.
بنابراین شناسایی استعداد بالقوه خلاقیت و فراهم اوردن شرایط مناسب برای پرورش و شکوفایی استعداد خلاق در دوران کودکی اهمیت بسیار دارد.

مولفه‌های خلاقیت ترنس از 3 عامل عمده تشکیل شده است:
1.سیالی: توانایی ذهن در تولید ایده‌های فراوان برای یک موضوع
2.ابتکار: توانایی خلق ایده‌های جدید
3.تخیل: توانایی اندیشیدن به راه‌های غیرمعمول

در همین راستا در کارگاه پرورش خلاقیت در کلینیک روانشناسی ندای ارامش روان، ابتدا استعداد خلاقیت با ازمون ترنس بررسی و شناسایی می‌شود سپس بر اساس مولفه‌های ازمون ترنش به پرورش خلاقیت کودکان می‌پردازیم.

BUY NOW