کارگاه پرورش هوش هیجانی

گروه سنی 5_18 سال

هوش هیجانی عبارت است از شناخت و کنترل عواطف، احساسات، هیجانات درونی خود و دیگران و استفاده‌ی مناسب از این هیجانات برای برقراری ارتباط بهتر با خود و دیگران.
به عبارت دیگر هوش هیجانی سبب می‌شود فرد با شناخت از احساسات خود و دیگران بتواند در موقعیت‌های مختلف زندگی احساسات خود را مدیریت کند به صورت مناسب و تایید شده احساسات خود را بیان کند و در مواقع بحرانی بتواند احساسات خود را کنترل کند.
انچه در این کارگاه به کودکان آموزش داده می شود:

  1. شناخت انواع احساسات خوشحالی، ناراحتی، خشم، تعجب، ترس، خجالت…….
  2. بیان احساسات به صورت مناسب
  3. شناخت حس خشم و کنترل خشم
  4. شناخت حس ناراحتی و ارام سازی خود در مواقع غم
  5. خودکنترلی
  6. اموزش حل مسئله، رویارویی با مشکل و تصمیم گیری
  7. همدلی با دیگران و درک احساسات انها
  8. دوستیابی و بهبود مهارت ارتباطی
  9. تقویت خود اگاهی و تن اگاهی

چه زمانی باید در این کارگاه شرکت کنید:

اگر فرزندتان قادر به بیان احساسات خود نیست یا احساسات خود را به صورت نامناسب بروز می‌دهد مثال به صورت:

• در موقعیت هایی که نیاز به تصمیم گیری دارد قادر به حل مسئله نیست و نمیتواند مسائل و مشکالتتش را حل کند
• در دوستیابی مشکل دارد و قادر به پیدا کردن دوست یا حفظ روابط دوستانه‌اش نیست
• شدید خشم خود را نشان می‌دهد و قادر به کنترل ان نیست
• خلق غمگینی دارد و قادر به ارام سازی خود نیست
• شناخت کمی از خودش و بدنش دارد

تمام اموزش‌ها به صورت بازی، قصه گویی، نقاشی، کاردستی انجام می‌شود به همراه کاربرگ‌ها و تمرین‌های عملی برای والدین جهت شرکت در کارگاه پرورش هوش هیجانی با ما تماس بگیرید.

BUY NOW